31351

Ultraflex-2K

Bitüm-Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli  ve Çok Elastik Likit Su Yalıtımı

KÖSTER Ultraflex-2K A bileşeninde süratli reaksiyona giren hidrofob poliüretan prepolimer reçinesi ve B bileşeninde bitüm,  kimyasal katkılar ve solventler içeren yüksek nitelikli su yalıtımı ürünüdür.

Karıştırıldıktan sonra sürülerek veya püskürtülerek uygulandığı yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli bir su yalıtımı kaplaması oluşturur. 

KÖSTER Ultraflex-2K su yalıtımı ürünü geniş servis sıcaklığı aralığına  (-40°C  ila +80°C arasında) ve  kalıcı elastikiyete sahiptir.  

Sarfiyat: 1,5 – 2,0 kg / m2 (2 katta toplam)

Ambalaj: 30 kg SET (A+B)

KOSTER-Ultraflex-2K.pdf